நூல்கள்
 1. 36 A பள்ளம் (சிறுகதைகள்) - அகரம் வெளியீடு - 1998
 2.   சங்கருக்கு கதவற்ற வீடு - கவிதைகள் - 2000   ஜூபிடர் வெளியீடு 
 3.  அப்பாவின் வீட்டில் நீர் பாய்ந்து செல்லும் சுற்றுப் புறங்களிலெல்லாம் செடிகள்  நிற்கும் - நாவல் - 2001  அகரம் வெளியீடு 
 4.   வீரலட்சுமி - கவிதைத் தொகுப்பு - அகரம் வெளியீடு - 2003 
 5.   எதிர்ப்புகள் மறைந்து தோன்றும் இடம் - கவிதைத் தொகுப்பு - சந்தியாபதிப்பகம் - 2005 
 6.  சித்திரக்கூடம் - சிறுகதைத் தொகுப்பு - அம்ருதா பதிப்பகம் 
 7.  குழந்தைகளுக்குச் சாத்தான் பெரியவர்களுக்கு கடவுள் - கட்டுரைத் தொகுப்பு - அம்ருதா பதிப்பகம் 
 8. வெள்ளைப் பல்லி விவகாரம் - சிறுகதைத் தொகுப்பு -உயிர்மை பதிப்பகம் - 2010
 9. ஓம் சக்தி ஓம் பராசக்தி - கட்டுரைகள் - கயல்கவின் பதிப்பகம் - 2013
 10. கேட்பவரே - கவிதைத் தொகுப்பு - படிகம் நவீன கவிதைக்கான இதழ் வெளியீடு -2016
 11. ஆசிரியர் - சிலேட் காலாண்டிதழ் 

No comments:

Post a Comment

திராவிட இயக்கங்கள் நவீனமாக வேண்டியது காலத்தின் அவசியம்

திராவிட இயக்கங்கள் நவீனமாக வேண்டியது காலத்தின் அவசியம் ஐம்பது ஆண்டுகளில் திராவிட இயக்கங்களின் குரல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வற்றி இப்போது ம...